wyszukiwanie zaawansowane
Strona główna » Odstąpienie od umowy

Kategorie

Producenci

Kontakt

  • ALNAR Jarosław Kot
    NIP: 966-027-72-73
  • E-mail:alnar@alnar.pl
  • Telefon85-733-35-04
    790-781-454
    502-329-994
  • Godziny działania sklepupn-pt: 8 - 17 sobota: 8 - 14

Odstąpienie od umowy


     Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny,
     składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni w sposób określony w art. 30 ust. 1 ustawy
     z dnia 30.05.2014 "o prawach konsumenta" drogą w-mail na adres alnar@alnar.pl lub pocztą
     na adres sklepu ALNAR Jarosław Kot, ul. Wysockiego 67/1, 15-168 Białystok, tel. 85-733-35-04,
     wzór formularz "Odstąpienia od umowy" znajdą Państwo na dole tej strony.
     
     Po odstąpieniu od umowy konieczny jest zwrot wszystkiego, co otrzymano na jej podstawie,
     w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie
     14 dni od dnia dostarczenia dokumentu "Odstąpienia od umowy". 

     "Art. 30. 1. Konsument może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu
      od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
      oświadczenia przed jego upływem"
 

     
Po odstąpieniu od umowy konieczny jest zwrot wszystkiego, co otrzymano na jej
     podstawie, w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później
     jednak niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia dokumentu "Odstąpienia od umowy".
     Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru sklep internetowy alnar.pl dokona zwrotu wartości
     umowy najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wypełnionego przez klienta
     w oświadczenia "Odstąpienie od umowy".

     Po otrzymaniu i sprawdzeniu towaru sklep internetowy alnar.pl dokona zwrotu wartości
     umowy najpóźniej w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wypełnionego przez klienta w
     oświadczenia "Odstąpienie od umowy". Towar należy odesłać na adres naszej firmy odpowiednio
     zabezpieczony - tak aby nie uległ uszkodzeniu w trakcie transportu.

     Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia od umowy
     zawartej na odległość ponosi konsument.

     Warunkiem przyjęcia towaru i zwrotu pieniędzy jest stan urządzenia, który nie może wskazywać
     na jego użytkowanie oraz jego pełna kompletacja. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne
     (zarysowania, pęknięcia - dotyczy również opakowania typu walizka , ślady używania,
     zabrudzenia) potraktowane zostaną jako wady i mogą spowodować odmowę zwrotu
     gotówki. Do zwracanego towaru załączyć wypełnionego dokumentu "Odstąpienie od umowy"
     oraz dokument potwierdzający zakup produktu - kopia lub oryginał dokumentu.


     Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość
     nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
     1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta,
         który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
         przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
     
2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
         przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu
         do odstąpienia od umowy;
     3
) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
         specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     
4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
         lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
     
5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu,
         której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub
         ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     
6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu
         na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
     
7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona
         przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie
         30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
     
8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
         pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te,
         których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne
         do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi
         w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
     
9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
         komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało
         otwarte po dostarczeniu;

     10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
     
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
     
12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
           rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
           rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres
           świadczenia usługi;
     
13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
           świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia
           od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

     Firma ALNAR Jarosław Kot zobowiązuje się do niezwłocznego dokonania zwrotu wartości 
     umowy w sposób wskazany przez konsumenta po otrzymaniu przesyłki zwrotnej,
     nie później jednak niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o Odstąpieniu od umowy.
    W wyjątkowych sytuacjach sklep alnar.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności
    do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania,
    w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

   -   Do pobrania - Odstąpienie od umowy wersja Word   -   

   -   Do pobrania - Odstąpienie od umowy wersja PDF   -   


 


Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl